Materiale harxhuese me lazer

  • Laser consumables

    Materiale harxhuese me lazer

    Konsumatorët me lazer: Optika, spërkatje, Qeramikë lazer dhe pajisje shtesë me specifikim të plotë, nga pasqyrat e pasme te lentet fokusuese dhe çdo optikë në mes, Cheeron lazer ofron optikë dhe komponentë lazer zëvendësues, duke përfshirë lentet e fokusimit dhe pasqyrat fokusuese (parabolike), pasqyrat e përkuljes, kolimatorët , frenuesit e fazës reflektuese, pasqyrat e pasme, bashkuesit e daljes dhe dritaret e daljes.